Δ.Τ.: Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίο

Submitted by socpro on Mon, 11/02/2020 - 17:01
measures summary

Adjusted from 10 June 2020: Extension of the provision for subsidizing 60% of the insurance contributions of employers in the SYN-ERGASIA program (job retention program that provides wage subsidies to employers) for the months of August to October.

Coverage of State Budget of employer contributions during the months of July, August and September 2020 for companies that have the highest percentage of their turnover by 3 the quarter.

Measure date
Regions / Country

Tags